Köpvillkor

Allmänt

1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via webbplatsen www.revolutioab.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig som konsument och Revolutio AB, org. nr 559227-5969.

2 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera dessa Villkor. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt Revolutio AB Integritetspolicy som är en integrerad del av dessa Villkor, se nedan.

3 Revolutio AB expedierar inte kontantköp till personer under 16 år och kreditköp till personer under 18 år. Kunder under 18 år måste ha målsmans godkännande.

4 Revolutio AB reserverar sig för eventuella bild- , pris- och skrivfel på Webbplatsen. Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Revolutio AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Revolutio AB.

Avtal och beställning

1 Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, ingås först när Revolutio AB skriftligen bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Revolutio AB. Revolutio AB uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Revolutio AB i efterhand.

2 Revolutio AB strävar efter att Kunden ska få orderbekräftelse senast två timmar efter det att Revolutio AB mottagit en beställning. Om en beställning görs på fredag eller helgdag försöker Revolutio AB dock bekräfta denna senast kl. 10:00 nästföljande arbetsdag.

.Kunduppgifter m.m.

1 Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kunden ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Revolutio AB´s behandling av personuppgifter finns i Revolutio AB´s Integritetspolicy, som är en integrerad del av dessa Villkor.

2 Kunden ska se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att eventuell handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Revolutio AB om det kan misstänkas att obehörig känner till kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3 Om Revolutio Ab misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Revolutio AB rätt att stänga av Kunden. Revolutio AB har även rätt att oavsett anledning tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

Priser, avgifter och betalning

1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen (med reservation för feltryck). Alla priser är angivna i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte faktura- eller fraktavgifter, som i förekommande fall anges separat.

2 Kunden kan betala sin beställning genom tjänster som erbjuds av KLARNA. Avbetalning erbjuds i samarbete med KLARNA och enligt separat avtal med KLARNA.

3 Vid specialbeställda varor för vilka ångerrätt inte gäller förbehåller sig Revolutio AB rätten att neka eller behålla upp till 50% av ordervärdet vid eventuell avbeställning beroende av hur långt ordern kommit i tillverkningsprocessen.

Frakt, leverans och hämtning av varor

1 Alla varor som beställs via Webbplatsen hämtas utav kund i av kunden bestämd Revolutio AB butik enligt beställning. Cyklar och tillhörande extra tillbehör som beställts levereras alltid komplett monterat och körklart.

2 Varor som finns i lager levereras normalt inom 1-2 arbetsdagar räknat från när din order lagts/från det att Revolutio AB skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen enligt info skriftligen genom orderbekräftelsen. Specialbeställda cyklar (som finns i lager hos leverantör) levereras normalt till butik inom 3-15 arbetsdagar, tid för montering och justering kan tillkomma. Avvikelser kan ske från angivna leveransdatum. Vid leveransförsening meddelar Revolutio AB dig detta och fortsätter bevaka beställningen..

3 Avisering skickas via e-post och, om kunden lämnat mobilnummer, även via kostnadsfritt SMS. För ej uthämtade paket debiteras Kunden en avgift motsvarande returfrakten.

Ångerrätt

1 Vid köp av varor på Revolutio AB´s Webbplats gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”). Detta innebär att du som Kund har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Revolutio AB detta inom 14 dagar från det att du som Kund eller någon av dig angiven person mottagit den beställda varan (ångerfristen). Ångerrätten gäller dock inte för vara som tillverkats eller väsentligt ändrats efter Kundens anvisningar eller som annars fått en tydlig personlig prägel. Exempel på detta är att ingen ångerrätt gäller om du beställer en säng med andra mått än standardmått. I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta.

2 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Revolutio AB om Kundens beslut att utöva ångerrätten, t.ex. via ett brev avsänt per post, eller e-post. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet.

3 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden mottagit varan samt under returfrakten till och med att Revolutio AB åter mottagit varan. Revolutio AB rekommenderar därför att Kunden skickar varorna väl emballerade och i fint skick. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt inkommit till Revolutio AB. Kontakta Revolutio AB om du som Kund har några frågor kring returfrakten.

4 Returer ska anmälas till Revolutio Ab e-post info@revolutioab.se eller till någon av Revolutio AB´s butiker, mot uppvisande av kvitto eller orderbekräftelse.

5 När Kunden ångrar sitt köp betalar Revolutio AB tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Om Revolutio AB stått för returfrakt dras detta belopp av från den totala summan kund ska få tillbaka. Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnaden. På det belopp som ska återbetalas har Revolutio AB rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

6 Revolutio AB betalar tillbaka beloppet så fort som möjligt, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Revolutio AB tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Revolutio AB får dock vänta med återbetalningen tills Revolutio AB tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Reklamationer

1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i levererad vara ska så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta närmaste Revolutio AB-butik med uppvisande av kvitto eller orderbekräftelse, alternativt kontakta Revolutio AB´s e-post: info@revolutioab.se. Reklamation ska senast göras inom skälig tid från och med att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationer som görs inom två veckor från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har i enlighet med Konsumentköplagen alltid tre års reklamationsrätt på varor som har köpts på Webbplatsen.

2 När Revolutio AB fått tillbaka en reklamerad vara och konstaterat att reklamationen är giltig åtgärdas felet i första hand, alternativt lämnas en ny vara ut. Revolutio AB strävar efter att detta ska ske inom 10 dagar från det att Revolutio AB mottagit reklamationen. Revolutio AB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentlag. Vid reklamationer följer Revolutio AB riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden (se www.arn.se).

Ändringar av villkoren

Revolutio AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Revolutio AB har informerat Kunden om ändringarna. Revolutio AB rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

Tillämplig lag och tvist

1 Vid eventuell tvist följer Sportson beslut från Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se).

2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med Svensk Lag och avgöras av svensk domstol.